CSN:2016/56

Har getts
28.11.2016
Diarienummer
A41/8210/2016
Mervärdesskatt, Mobilsedel, Debitering av nominellt värde, Mot vederlag, Betalningsrörelse, Helhetstjänst

X Ab erbjöd till arbetsgivarföretag lunch-, motions- och kultursedlar samt arbetsresesedlar. Det var fråga om mobilsedlar som arbetstagarna kunde ladda ned i mobilen. Arbetsgivaren betalade det nominella värdet för mobilsedeln i förväg.

Eftersom X Ab ännu inte visste vad säljaren och andra för momsbeskattningen väsentliga omständigheter skulle bli när X Ab debiterade arbetsgivaren för det nominella värdet kunde det debiterade nominella värdet inte betraktas som ersättning för de senare överlåtna varorna eller tjänsterna. Det var fråga om en penningtransaktion som hade göra med det system för betalningssätt som X Ab drev. X Ab var inte skyldigt att betala moms på det debiterade nominella värdet.

X Ab tillhandahöll också en tjänst där arbetstagaren i sin mobil laddade ned en mobilsedel som kunde användas som betalmedel i den lunchrestaurang som arbetstagarens arbetsgivare och tjänsteproducenten för avtalslunchen hade avtalat om. Tjänsteproducenten för avtalslunchen fick betalning för avtalslunchen i efterhand via X Ab efter att X Ab hade debiterat värdet på avtalslunchen hos arbetsgivaren.

När X Ab debiterade arbetsgivaren för värdet på avtalslunchen var det inte fråga om försäljning av tjänst mot vederlag, utan om en penningtransaktion som hade göra med det system för betalningssätt som X A drev. X Ab var inte skyldigt att betala moms på värdet på avtalslunchen som X Ab debiterat arbetsgivaren för.

I anknytning till det ovan beskrivna arrangemanget debiterade X Ab en avgift för användningen av kontot och en rapporteringsavgift hos arbetsgivaren. Dessutom debiterade X Ab ett servicearvode hos tjänsteproducenten. Dessa arvoden utgjorde vederlag för X Ab:s tjänster som gällde organisering av girering och annan betalningsrörelse. Tjänsterna skulle anses höra till en servicehelhet som X Ab tillhandahöll. Det var fråga om betalningsrörelse som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen. X Ab var inte skyldigt att betala moms på arvodet som X Ab debiterat arbetsgivaren och serviceproducenten för.  

Förhandsavgörande för tiden 28.11.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen Artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd) och i ärendet C-607/14 (Bookit Ltd)

HFD 26.6.2018, T 3182 (ingen förändring)