CSN:2016/26

Har getts
13.5.2016
Diarienummer
A27/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Partiell delning, Verksamhetsgren, Hyresobjekt som befrias av aravabegränsningslagen

A Ab var ett aravabolag som ägde och besatt fyra bostadsaktiebolag som omfattades av aravabegränsningslagen. Var och en av dem ägde ett hyreshus. Av dessa bostadsaktiebolag höll Bost. Ab B på att befrias från aravabegränsningslagen under 2016. Det var avsikten att skriva över Bost. Ab B:s aktier och andra tillgångar och skulder för dess verksamhet till ett nytt bostadsaktiebolag som skulle grundas.

Hyresobjektet som skulle befrias från aravabegränsningslagen och föras över vid arrangemanget ansågs med beaktande av aravabegränsningslagens reglering att forma en separat verksamhetshelhet över A Ab:s annan hyresverksamhet. På den partiella delningen tillämpades bestämmelserna i 52 c § i NärSkL.

Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017.

52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet