CSN:2016/10

Har getts
11.3.2016
Diarienummer
A4/8210/2015
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvårdstjänster, Utlagda tjänster, Kommunåterbäringar

Kommunen som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster hade lagt ut tjänsteproduktionen till A Ab. I anslutning till den här verksamheten köpte kommunen läkemedel och vårdmaterial från sjukvårdsdistriktets samkommun. Läkemedlen och vårdmaterialet användes vid överlåtelse av social- och hälsovårdstjänster till kommuninvånare. Läkemedlen och vårdmaterialet förblev hela tiden i kommunens ägo.

Läkemedel- och vårdmaterialanskaffningarna ansågs vara kommunens anskaffningar för ändamål som berättigade kommunen till kommunåterbäring. Läkemedlen och vårdmaterialet ansågs således vara i sådant bruk som berättigar kommunen till kommunåterbäring enligt 130 § i MomsL och också förbli i sådant bruk.

Förhandsavgörande för tiden 11.3.2016–31.12.2017.

130 § i mervärdesskattelagen

Lagakraftvunnet