CSN:2016/9

Har getts
26.2.2016
Diarienummer
A1/8210/2016
Beskattning av personlig inkomst , Professionell ishockeyspelare, Överföring av medel mellan idrottsutövarfonder

En professionell ishockeyspelare vars idrottskarriär fortfarande fortsätter hade överfört en del av sina idrottsinkomster till en idrottsutövarfond som finns i anslutning till en av finansministeriet utsedd stiftelse som avses i 116 a § i inkomstskattelagen. Hans avsikt var att överföra dessa medel till en idrottsutövarfond som finns i anslutning till en annan motsvarande stiftelse.

I den överföring av medel som beskrivs i ansökan stannade de medel som överförs i idrottsutövarfondernas besittning och det kunde till idrottsmannen inte överlåtas ens en enda del av de medel som överförs. Då man dessutom tog i beaktande att de medel som idrottsutövarfonderna i anslutning till stiftelserna hade placerat utgjorde stiftelsernas egendom ansåg man inte den i ansökan avsedda överföringen av medel mellan idrottsutövarfonderna som sådan intäktsföring eller överlåtelse där det skulle uppstå skattepliktig inkomst eller avdragbar förlust.

Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017.

29 §, 45 §, 50 §, 110 §, 116 a § och 116 c § i inkomstskattelagen

laga kraft