CSN:2015/33

Har getts
9.10.2015
Diarienummer
A31/8210/2015
Beskattning av personlig inkomst, Bankens bonussystem, Andelsbankens riktade fondemission, Fondförhöjning

X Bank Ab hörde till en bolagsgrupp som tillhandahöll bank-, placerings- och försäkringstjänster. Bankens kund intjänade bonusar på basis av sina sammanlagda bank- och försäkringstransaktioner.

Det var avsikten att X Bank Ab skulle ändras till en andelsbank. Efter ändringen av företagsform var det meningen att enligt 9 kap. 5 § i lagen om andelslag ordna en riktad fondemission för X Bank Ab:s nuvarande bonuskunder och för nya kunder som fyller jämförbara kundkriterier med kunddeposition. Fondemissionen innebär att kunden antecknar andelsbankens medelmandel på 100 euro genom att betala 1 euro av den medan andelsbanken täcker med fondförhöjning 99 euro av medlemandelutgiftens teckningspris.

Den nuvarande bonuskunden A samt den nya kunden B som fyller kundkriterierna med kunddeposition betraktades få av fondemissionen en förmån på 99 euro, som i enlighet med det omfattande begreppet inkomst i inkomstskattelagen var skattepliktig. En förmån som denna kunde inte betraktas som sedvanlig rabatt för kunden.

Eftersom A:s och B:s förmån var på grund av ett visst minimiantal investeringar, krediter, sparmedel eller försäkringar, ansågs inkomsten kunna likställas med inkomst som tjänats in av förmögenheten och utgöra således kapitalinkomst. A och B ansågs få skattepliktig inkomst som det föreskrivs i 110 § 1 mom. när medlemandelen antecknades. Förhandsavgörande för åren 2015–2016.

29 §, 32 § och 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen

HFD 29.9.2016 L 4158 (upphävt)