CSN:2015/19

Har getts
12.6.2015
Diarienummer
A11/8210/2015
Mervärdesskatt, Modellagentur, Offentligt uppträdande, Ersättning på grund av bildupptagning

A Ab var en modellagentur som förmedlade modeller till kundernas fotograferingar eller inspelningar. Ersättningen som A Ab debiterade för förmedling av modell utgjordes av tidsdebitering och ersättning för rätten att använda bild- eller filmmaterial. Ersättningen för rätten att använda bild- eller filmmaterialet var vederlag för att modellens ansikte blir överexponerat, samt för dess synlighet i bild och reklamfilm. Ersättningen gav rätt att under en viss överenskommen tid till exempel i reklam använda en bild av modellen eller ett filmklipp där modellen figurerar. Om den bild eller det filmklipp där modellen figurerar avsågs användas i reklam under en längre tid än vad som ursprungligen överenskommits, fick kunden betala en ny översättning. Ersättningen för rätten att använda bild- eller filmmaterial skulle betraktas som ersättning som erhållits på grund av rätten till bildupptagningar av det som framförts av en uppträdande, såsom avses i 45 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen. A Ab var inte skyldigt att betala moms på den debiterade ersättningen.

Förhandsavgörande för tiden 12.6.2015–31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 punkten, 45 § 1 mom. 1 och 3 punkten i mervärdesskattelagen

HFD 21.3.2016 L 992 (ingen ändring)