CSN:2016/1

Har getts
15.1.2016
Diarienummer
A85/8210/2015
Mervärdesskatt, Arbete för produktion av en tidning, Överlåtelse av publiceringsrätt artiklar

X Ab sålde bland annat följande tjänster för produktion av tidningar: huvudredaktörstjänster, redaktionellt arbete och layout, upphovsrättsligt redaktionsarbete, tjänster som gäller utgivarens material, tryckning. Varje tjänst hade ett separat pris och kunden, d.v.s. utgivaren, valde tjänsterna efter behov.

Merparten av tjänsterna som gällde produktion av X Ab:s tidningar var momspliktiga tjänster. X Ab fick emellertid också momsfria arvoden för överlåtelse av publiceringsrätt av sådana artiklar som avses i 1 § i upphovsrättslagen. Man ansåg att X Ab hade överlåtit flera olika tjänster av vilka ingen kunde betraktas som huvudsaklig prestation. Momsbehandlingen av varje tjänst som överlåtits måste således beslutas separat. X Ab var inte skyldig att betala moms på arvoden det hade debiterat för överlåtelse av publiceringsrätt av sådana artiklar som avses i 1 § i upphovsrättslagen. Förhandsavgörande för tiden 15.1.2016–31.12.2017. Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 45 § 1 mom. 4 punkten, 209 c § 6 punkten Europeiska unionens domstol i ärendet C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV) och i ärendet C-349/96 (Card Protection Plan Ltd (CPP))

HFD 27.9.2016 L 4111 (ingen ändring)