Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/34

Har getts
20.8.2014
Diarienummer
A19/8210/2014
mervärdesskatt, virtuell valuta, betalningsmedel, provision

X Oy erbjuder en teknisk plattform för försäljning och köp av den virtuella valutan bitcoin. I affären byttes bitcoinsen ut mot gällande valuta. X Oy debiterade ett förmedlingsarvode av säljarna och köparna vilket uppgick till en viss procentuell andel av köp- och säljpriset på bitcoins.

I mervärdesbeskattningen ansågs det att bitcoins är betalningsmedel. Således var provisionen som X Oy debiterade ett arvode för en finansiell tjänst som avses i 42 § i mervärdeskattelagen och för en sådan transaktion som avses i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135, punkt 1 stycke d. X Oy behövde inte betala moms på provisionen. Förhandsavgörande för tiden 20.8.2014–31.12.2015

41 §, 42 § 1 mom. 4 o. 5 punkterna i mervärdesskattelagen

Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135 punkt 1 stycke d

Lagakraftvunnet