CSN:2014/23

Har getts
14.5.2014
Diarienummer
A18/8210/2014
mervärdesskatt, egen användning av byggtjänst, försäljning av byggtjänst, grynderbyggande

I syfte att genomföra och finansiera ett byggprojekt grundade A Ab ett kommanditbolag där ett aktiebolag som hade grundats av A Ab var den ansvariga bolagsmannen och A Ab dess tysta bolagsman. När A Ab tillsammans med kommanditbolaget slöt ett entreprenadavtal om byggarbetet tillämpades inte bestämmelserna om att ta en byggtjänst i eget bruk enligt mervärdesskattelagen 31 § 1 mom. på försäljningen, utan det var fråga om en skattepliktig försäljning av byggtjänst som avses i mervärdesskattelagen 29 § 1 mom. Förhandsavgörande för perioden 14.5.2014-31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom.1 punkten, 20 §, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten och 31 §

Lagakraftvunnet