CSN:2014/17

Har getts
26.3.2014
Diarienummer
A10/8210/2014
beskattning av inkomst av näringsverksamhet, ändring av företagsform, ombildning av aktiebolag till andelslag

Ett aktiebolag skulle enligt 19 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen ombildas till ett andelslag som skulle ta över aktiebolagets verksamhet. Eftersom ändringen av ett aktiebolag till ett andelslag inte nämns i de ändringar av verksamhetsformen som räknas upp i 24 § 1 mom. 1-5 punkterna i inkomstskattelagen och eftersom det inte kunde betraktas som ett fall enligt 1 mom. 6 punkten som kan jämställas med dessa punkter, ansågs att aktiebolaget blev upplöst vid beskattningen. Aktiebolagets fastställda förluster kunde inte överföras som avdrag till andelslagets beskattning. Aktiebolagets sista skatteår ansågs ha gått ut i och med att ändringen av företagsformen infördes i handelsregistret. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015.

24 § i inkomstskattelagen

51 c § och 51 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

HFD:17.4.2015 T 1020 årsboken (ingen förändring)