Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
12.5.2021
Diarienummer
VH/2540/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (811/2020)  en ny 4 a §, som följer:

4 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 4 § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för saknade och korrigerade uppgifter för år 2020 enligt anteckningen i den förhandsifyllda skattedeklaration som de fått är den 11 maj 2021 lämna in dem senast den 14 maj 2021.

Detta beslut träder i kraft den 12 maj 2021.

 

Helsingfors den 12 maj 2021

Generaldirektör   Markku Heikura

Ledande jurist   Matti Merisalo

 

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2021