Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon

Har getts
8.6.2022
Diarienummer
VH/3085/00.01.00/2022
Giltighet
1.7.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 77 § 1 och 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Beviljande av registreringstillstånd och tillståndets uppgifter

Skatteförvaltningen lämnar på begäran registreringstillstånd till trafik- och transportregistrets registeransvarig via gränssnittsförfrågan eller på ett separat avtalat sätt.

Följande uppgifter anges i registreringstillståndet:

  1. datum för beviljande av tillstånd,
  2. fordonets tillverkningsnummer,
  3. grund för skattefrihet för fordonet.

2 §

Införande av fordon i trafik- och transportregistret

Utöver det som föreskrivs i 77 § 2 mom. i bilskattelagen får ett fordon införas i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd, om

  1. förhandsanmälan som avses i 91 §  i fordonslagen (82/2021) har lämnats om fordonet, eller
  2. fordonets importör är ett registrerat bilskatteombud enligt bilskattelagen.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon (1004/2020).

Helsingfors den 8 juni 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2022