Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i yrkande om skatt som fastställs på basis av användningen av fordonet

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7478/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 28 § 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den som framställer yrkandet

Om den som framställer yrkandet ska anges namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Uppgifter som ska läggas fram i yrkandet

I yrkandet ska anges mätarställningen vid den tidpunkt då användningen upphörde, den dag då användningen av fordonet i Finland upphörde, fordonets tillverkningsnummer och fordonets individuella egenskaper. 

3 §

Framställan av yrkande

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ett yrkande ska framställas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ett yrkande i pappersform ska framställas på ett separat avtalat sätt.

Ett yrkande i pappersform ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

4 §

Undertecknande av yrkande

Yrkandet ska undertecknas.

Ett elektroniskt yrkande uppfyller kraven för underskrift om det har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december 2020

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020