Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring vid utförsel

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH/6460/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 30 § 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning eller FO-nummer. 

2 §

Uppgifter om utförseln

Den sökande ska försäkra att hen som fordonets ägare har fört ut fordonet ur landet för bruk någon annanstans än i Finland.

Av ansökan ska framgå huruvida den sökande har antecknats som fordonets ägare i trafik- och transportregistret, datumet då fordonet fördes ut, huruvida fordonet har avställts och huruvida fordonet var i trafikdugligt skick på datumet för utförseln.

3 §

Uppgifter om fordonet

I ansökan ska anges fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, variant, version, första registreringsdag, mätarställning vid tidpunkten för utförseln, fordonskategori, drivkraft, karossmodell, drivsätt, cylindervolym, växellåda, effekt, batterikapacitet för elbil, totalmassa, grund för CO2--värdet och CO2-utsläppsvärde. Om paketbil ska dessutom anges längd, egenmassa, antal dörrar och antal säten. Därtill ska anges om det är fråga om en paketbil med full eller nedsatt skatt.

4 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring vid utförsel (979/2020).

 

Helsingfors den 16 december 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022