Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om förlängning av maximitiden för skattefri användning i vissa fall

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7483/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 35 § 1 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn, personbeteckning, adress i Finland och adress någon annanstans än i Finland.

2 §

Behov av förlängning

Den sökande ska ge en utredning över Finlandsvistelsens tillfälliga karaktär. I ansökan ska anges när den sökande har kommit till Finland och för vilken tid förlängning söks.

3 §

Fordon

I ansökan ska om fordonet anges märke, modell, tillverkningsnummer, registreringsland, registreringstecken, första införseln i Finland och användningen i Finland under det senaste året angiven i antal dygn. I ansökan ska dessutom anges fordonskategori: personbil (M1), paketbil (N1), motorcykel (L3e), motorcykel med sidovagn (L4e), trehjuling (L5e), fyrhjuling (L7e), buss (M2) eller annat fordon, som ska fastställas.

4 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft  den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020