Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
8.4.2021
Diarienummer
VH/1615/00.01.00/2021
Giltighet
8.4.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (811/2020) en ny 11 a §, som följer:

11 a §

Avvikande bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Med avvikelse från vad som bestämts i 11 § ska de samfund och samfällda förmåner för vilka räkenskapsperioden går ut i december 2020 lämna en skattedeklaration före utgången av maj månad 2021.

Detta beslut träder i kraft den 8 april 2021.

Helsingfors den 8 april 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2021