Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut - Avgifter för utlämnande av offentliga uppgifter enligt 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Har getts
13.12.2012
Diarienummer
A41/00 00 00/2012
Giltighet
1.1.2013-31.12.2015

Givet i Helsingfors den 13 december 2012

Skatteförvaltningen har i enlighet med 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lagen 495/2005, beslutat om avgifterna för utlämnande av Skatteförvaltningens offentliga uppgifter:

Lämnande av offentliga uppgifter muntligen eller per e-post när den begärda uppgiften inte har individualiserats så att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister med hjälp av registrets dokumentklassificering eller handlingens signum

 • 55 e per påbörjad timme
  I timdebiteringen ingår tiden som går åt till att söka uppgifterna
   
 • Enligt informationstjänstens prislista, när offentliga uppgifter begärs i elektronisk form och de är individualiserade med personbeteckning

2 §

Lämnande av offentliga uppgifter som utdrag eller utskrift

 • 2 e per utdrag eller utskrift
 • Dock minst 10 € per faktureringsgång
  I en faktureringsgång ingår 1–5 utdrag eller utskrifter
   
 • 55 e per varje påbörjad timme när det krävs över 30 minuters arbete för att skriva ut eller kopiera uppgifterna
  I timdebiteringen ingår tiden som går åt till att skriva ut eller kopiera uppgifterna.
  När den begärda handlingen inte har individualiserats så att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister ingår i timdebiteringen också tiden som går åt till att söka uppgifterna.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2013.

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017