Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning

Har getts
15.10.2019
Diarienummer
VH/3651/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Om den skattskyldige inte har anmält något bankkontonummer till Skatteförvaltningen betalas återbäringen som en betalningsanvisning. Betalningsanvisningen levereras till den adress i Finland för den skattskyldige eller ett ombud som denne har gett fullmakt till som Skatteförvaltningen har.

2 §

Om återbäringen som betalas som betalningsanvisning är mindre än 15 euro betalar Skatteförvaltningen betalningen som en betalningsanvisning endast på den skattskyldiges begäran. Om den skattskyldige i stället för en begäran om betalning anmäler ett bankkontonummer betalas återbäringen in på det bankkonto som den skattskyldige har anmält. I andra fall använder Skatteförvaltningen återbäringen som prestation för den skattskyldiges senare betalningsförpliktelser. 

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

 

Helsingfors den 15 oktober 2019


generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2019