Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
14.12.2022
Diarienummer
VH/6465/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Det genomsnittliga detaljhandelspriset, dvs. beskattningsvärdet, för andra produkter som innehåller tobak i produktgrupp 6 i accistabellen i bilagan till lagen om tobaksaccis och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 januari 2023 är 0,70 €/g.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 14 december 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2022