Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
24.2.2022
Diarienummer
VH/1009/00.01.00/2022
Giltighet
1.3.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2022 är följande:

Cigaretter 444,95 €/1000 st.

Cigarr 821,20 €/1000 st.

Cigariller 709,59 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 551,23 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 0,280 €/g

Cigarrettpapper i detaljhandelsform 30,06 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2022.

 

Helsingfors den 24 februari 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande jurist Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2022