Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
11.2.2021
Diarienummer
VH/778/00.01.00/2021
Giltighet
1.3.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2021 är följande:

Cigaretter 418,51 €/1000 st

Cigarr 714,90 €/1000 st.

Cigariller 597,77 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 501,69 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 0,262 €/g

Cigarrettpapper i detaljhandelsform 42,65 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 11 februari 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2021