Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
21.4.2020
Diarienummer
VH/2778/00.01.00/2020
Giltighet
1.5.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 maj 2020 är följande:

Cigaretter 385,25 €/1000 st.

Cigarr 715,37 €/1000 st.

Cigariller 657,83 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 477,58 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 241,55 €/kg

Cigarettpapper i detaljhandelsform 38,35 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.5.2020.

 

Helsingfors den 21 april 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

 

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020