Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
21.2.2020
Diarienummer
VH/1344/00.01.00/2020
Giltighet
1.3.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2020 är följande:

Cigaretter 431,84 €/1000 st.

Cigarr 715,37 €/1000 st.

Cigariller 657,83 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 477,58 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 296,48 €/kg

Cigarettpapper i detaljhandelsform 38,35 €/1000 st.

 2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2020.

Helsingfors den 21 februari 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2020