Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
21.2.2019
Diarienummer
VH/747/00.01.00/2019
Giltighet
1.3.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2019 är följande:

Cigaretter 361,05 €/1000 st.

Cigarr 681,52 €/1000 st.

Cigariller 654,17 €/1000 st.

Pip- och cigarettobak 430,33 €/kg

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 222,45 €/kg

Cigarettpapper i detaljhandelsform 33,00 €/1000 st.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2019.

Helsingfors den 21 februari 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2019