Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
21.6.2017
Diarienummer
A139/200/2017
Giltighet
1.7.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 1185/2016, fastställt:

1 §

Detaljhandelspriserna, dvs. beskattningsvärdena, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 juli 2017 är följande:

Cigarrer

  • vikt över 3 g 9,60 €/st.
  • vikt högst 3 g 7,45 €/10 st.

Pip- och cigarettobak 15,15 €/40 g (0,38 €/g)
Cigarrettpapper i detaljhandelsform 31,00 €/1000 st.
Annan produkt som innehåller tobak 0,61 €/g

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.7.2017.

 

I Helsingfors den 21 juni 2017.

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2017