Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om land-för-land-rapporteringen för beskattningen

Har getts
17.1.2017
Diarienummer
A260/200/2016
Giltighet
1.2.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 14 d § 11 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 1489/2016, beslutat:

1 §

Inlämning av uppgifter

En rapporterande part ska i enlighet med 14 e § i lagen om beskattningsförfarande lämna in de uppgifter som avses i den nämnda paragrafen.

En part som omfattas av land-för-land-rapporten för beskattningen och som befinner sig i Finland ska göra en anmälan enligt 14 d § 9 mom. i lagen om beskattningsförfarande angående den som ska lämna in rapporten.

2 §

Anmälningssätt

Uppgifterna kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2017.

 

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ges för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

Helsingfors den 17 januari 2017

 

Generaldirektör  Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 17.1.2017