Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skyldighet för mottagare av förskottsåterbäring av bilskatt att anmäla ändring av hyresavtal

Har getts
23.12.2016
Diarienummer
A249/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 e § 2 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant som det lyder i lagen 1192/2016, beslutat:

1 §

Inlämnande av uppgifter

En skattskyldig som fått en i bilskattelagen avsedd återbäring vid utförsel i förskott (förskottsåterbäring) på grundval av ett tidsbundet hyresavtal för fordon är skyldig att anmäla ändring av hyresavtalet till Skatteförvaltningen.

Anmälan ska göras inom trettio dagar från ändringen av det tidsbundna avtalet.

2 §

Anmälningssätt

Anmälan om ändring ska göras på ett av Skatteförvaltningen fastställt formulär och till anmälan ska bifogas en kopia av det ändrade hyresavtalet.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Helsingfors den 23 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Kimmo TossavainenSidan har senast uppdaterats 29.12.2016