Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om längden på perioder för bilskattedeklarationer av registrerade ombud och tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A201/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant som det lyder i lagen 1192/2016, har Skatteförvaltningen bestämt:

1 §

Perioder för bilskattedeklarationer

Bilskattedeklarationsperioderna enligt kalendermånad är:

Period I: 1:a–10:e

Period II: 11:e-20:e

Period III: 21:a –månadens sista dag.

2 §

Tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer

Ett registrerat ombud ska avge bilskattedeklarationer för varje period senast på den tionde (10:e) dagen efter att perioden upphört.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas vid anmälning till beskattning av ett fordon som registreras eller tas i bruk 1.1.2017 eller därefter.


Helsingfors den 21 december 2016
 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 22.12.2016