Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om längden på perioder för bilskattedeklarationer av registrerade ombud och tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A201/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant som det lyder i lagen 1192/2016, har Skatteförvaltningen bestämt:

1 §

Perioder för bilskattedeklarationer

Bilskattedeklarationsperioderna enligt kalendermånad är:

Period I: 1:a–10:e

Period II: 11:e-20:e

Period III: 21:a –månadens sista dag.

2 §

Tidpunkten för att avge bilskattedeklarationer

Ett registrerat ombud ska avge bilskattedeklarationer för varje period senast på den tionde (10:e) dagen efter att perioden upphört.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas vid anmälning till beskattning av ett fordon som registreras eller tas i bruk 1.1.2017 eller därefter.


Helsingfors den 21 december 2016
 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi Taipalus