Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om upphävande av Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av bankskatt

Har getts
19.12.2014
Diarienummer
A215/200/2014
Giltighet
1.1.2015−

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om tillfällig bankskatt (986/2012) beslutat:

1 §
Beslut som ska upphävas

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av den 26.2.2013 (169/2013) om betalning och anmälan av bankskatt.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

 

 

Helsingfors den 19 december 2014

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Kimmo Tossavainen       Sidan har senast uppdaterats 22.12.2014