Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
7.5.2013
Diarienummer
Dnr A74/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 20 december 2012 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1089/2012) en ny 7 a §, som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 6, 7 och 13a § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för år 2012 enligt den förhandsifyllda anteckningen är den 7 maj 2013 lämna in sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration samt för fastighetsbeskattningen anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är felaktiga eller bristfälliga senast den 10 maj 2013.

Detta beslut träder i kraft den 7 maj 2013.

Helsingfors den 7 maj 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Matti Merisalo


 Sidan har senast uppdaterats 8.5.2013