Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
8.5.2012
Diarienummer
Dnr A22/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 23 december 2011 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1551/2011) en ny 7 a §, som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 6 och 7 § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för den skattedeklarationen för år 2011 enligt den förhandsifyllda anteckningen är den 8 maj 2012 lämna in sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration senast den 10 maj 2012.

Detta beslut träder i kraft den 8 maj 2012.

Helsingfors den 8 maj 2012

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 9.5.2012