Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
14.11.2008
Diarienummer
1826/33/2008
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen av den 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2008 som följer:

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg (pdf)