Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007

Har getts
11.12.2006
Diarienummer
1861/30/2006
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001  1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisklutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret 2007.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007 (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 24.4.2011