Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
6.11.2007
Diarienummer
1606/33/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2007 som följer:

Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 24.4.2011