Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
23.11.2010
Diarienummer
1128/33/2010
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2010 som följer:

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog (pdf)