Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
1.11.2023
Diarienummer
VH/6018/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2023 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024. Det tillämpas vid beskattningen för år 2023.

 

Helsingfors den 1 november 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2023