Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
2.11.2022
Diarienummer
VH/5454/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2022 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Det tillämpas vid beskattningen för år 2022.

 

Helsingfors den 2 november 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022