Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
30.10.2019
Diarienummer
VH/4438/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2019 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Det tillämpas vid beskattningen för år 2019.

Helsingfors den 30 oktober 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen