Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
17.1.2006
Diarienummer
1686/31/2005
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 7 mom., 16 § 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) samt med stöd av 12 § i lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005) beslutat:

Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (pdf)


Sidan har senast uppdaterats 20.1.2006