Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
27.9.2016
Diarienummer
A121/200/2016
Giltighet
- 31.12.2016

Skatteförvaltningen ändrar 13 § 1 mom. i sitt beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1591/2015) som följer:

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren såsom skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren som sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005). Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller även banker då de betalar köpesummor till skogsägare för virkesförsäljningsfordringar som banken köpt av skogsägaren och som virkesköparen godkänt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2016. Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2016.

 

Helsingfors den 27 september 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 27.9.2016