Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Har getts
27.9.2016
Diarienummer
A121/200/2016
Giltighet
- 31.12.2016

Skatteförvaltningen ändrar 13 § 1 mom. i sitt beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1591/2015) som följer:

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren såsom skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren som sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005). Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller även banker då de betalar köpesummor till skogsägare för virkesförsäljningsfordringar som banken köpt av skogsägaren och som virkesköparen godkänt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2016. Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2016.

 

Helsingfors den 27 september 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen