Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
7.2.2012
Diarienummer
A7/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 7 februari 2012

Skatteförvaltningen ändrar 6.4 §i sitt beslut av 29 december 2011 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (1577/2011) som följer:

6 §

På en dagpenningsförmån om högst 22,96 euro som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen ska förskottsinnehållning, avvikande från 1 och 3 mom., verkställas enligt 20 %. På moderskaps- och föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete ska förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer, på partiell sjukdagpenning eller på rehabiliteringspenning, om prestationen uppgår till högst 4 euro per dag.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 7 februari 2012. Detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas under år 2012.

Helsingfors den 7 februari 2012

 

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 7.2.2012