Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2015

Har getts
6.10.2016
Diarienummer
A117/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2015 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2016.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 17 oktober 2016.

 

Helsingfors den 6 oktober 2016

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 6.10.2016