Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2014

Har getts
8.10.2015
Diarienummer
A152/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2014 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2015.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 2015.

Helsingfors den 8 oktober 2015

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 9.10.2015