Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2014

Har getts
8.10.2015
Diarienummer
A152/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2014 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2015.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 2015.

Helsingfors den 8 oktober 2015

 

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 9.10.2015