Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2013

Har getts
7.10.2014
Diarienummer
A142/200/2014
Giltighet
14.10.2014−

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2013 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2014.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 14 oktober 2014.


Helsingfors den 7 oktober 2014


Vid förfall för generaldirektören
strategidirektör Arto Pirinen

Ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 7.10.2014