Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2010

Har getts
6.10.2011
Diarienummer
646/38/2011
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 6 oktober 2011

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2010 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2011.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 13 oktober 2011.

 

Helsingfors den 6 oktober 2011

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 6.10.2011