Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2007 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2007
Diarienummer
1159/35/2007
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2007 slutförs den 13 september 2007.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 september 2007.


Helsingfors den 23 augusti 2007.


Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör  Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 10.9.2007