Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2007 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2007
Diarienummer
1159/35/2007
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2007


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2007 slutförs den 13 september 2007.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 september 2007.


Helsingfors den 23 augusti 2007.


Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör  Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 10.9.2007