Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2012 års fastighetsbeskattning

Har getts
3.9.2012
Diarienummer
A90/200/2012
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 2012


Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 527/2010, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2012 slutförs den 17 september 2012.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 september 2012.


Helsingfors den 3 september 2012.


Vid förfall för generaldirektören              
Överdirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 4.9.2012