Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2011 års fastighetsbeskattning

Har getts
22.8.2011
Diarienummer
561/35/2011
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 22 augusti 2011


Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom .i lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 527/2010, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2011 slutförs den 12 september 2011.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 5 september 2011.

 

Helsingfors den 22 augusti 2011.

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Ledande jurist Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 22.8.2011