Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2008 års fastighetsbeskattning

Har getts
18.8.2008
Diarienummer
1269/35/2008,
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 18 augusti 2008


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2008 slutförs den 15 september 2008.

  2 §

Detta beslut träder i kraft den 5 september 2008.


Helsingfors den 18 augusti 2008

Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överinspektör  Eila NärhiSidan har senast uppdaterats 8.9.2008