Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
27.4.2007
Diarienummer
654/38/2007
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen fogar till sitt beslut av 22 december 2006 om deklarationsskyldighet och anteck-ningar (1379/2006), sådant det lyder delvis i beslutet av 4 april 2007 (369/2007), ett nytt 4 moment till 13 §, som följer:

13 §

Skattedeklaration av ett samfund och en samfälld förmån

- - - - - - - - -- - - -

Ett samfund och annan skattskyldig som enligt Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (5/2006) 13 § 1 moment bort ha lämnat sin skattedeklaration för året 2006 senast den 30 april 2007 får lämna sin skattedeklaration för året 2006 elektroniskt senast den 4 maj 2007.

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 27 april 2007. Beslutet tillämpas på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2006.

Helsingfors den 27 april 2007.

Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör   Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 4.5.2007